winterwerkzaamheden 2017-2018

Deze winter zijn we hard aan het werk. Uiteraard zijn we in 2017 al begonnen met het open maken en vrijmaken van de 409 bunker en inmiddels is deze al ver gevorderd. De door de Provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde subsidie was hiervoor nodig en hier is uiteraard dankbaar gebruik van gemaakt.

Dit betekent dat we inmiddels al weer zover gevorderd zijn dat de ingang gereed is, de bunker is “schoongemaakt” en dat er verlichting is, zodat we deze ook kunnen gaan exposeren. Een belangrijke aanwinst voor onze duintour.

Maar er is meer gebeurd. In al het enthousiasme zijn een aantal vrijwilligers, waaronder wat nieuwe vrijwilligers, zo enthousiast geworden dat ze, in overleg en na akkoord van het Zuid-Hollands Landschap, begonnen zijn met het vrijmaken van de toegang naar de Sanitätsbunker. Bebossing is verwijderd, het “oude” pad is in ere hersteld en de ingang, die nog in verrassend goede staat was, is inmiddels aangeheeld. Ook deze bunker wordt binnenkort van binnen schoongemaakt en voor publiek open gesteld.