Informatie:

Contact informatie:
Contact ons via het contactformulier of via Sociale Media.

De Stichting:
Sinds 14 januari 2013 zijn wij een zelfstandige stichting, genaamd "de Stichting Biberbunker Oostvoorne". Na jarenlang tevreden onder de Historische Vereniging WestVoorne [HVWV] te hebben gefunctioneerd, was door andere inzichten de tijd rijp om een stap naar zelfstandigheid te zetten.

Jaarlijks draagt de stichting zorg voor rondleidingen in de Biberbunker, welke onderdeel uitmaakt van de radarstelling Biber. Deze stelling is gesitueerd in de duinen van Oostvoorne. Vanzelfsprekend zijn externe betrokkenen, sponsors, donateurs en adviseurs hierbij een belangrijke factor en onmisbaar in het slagen van deze onderneming.

Voor sponsors en 'vrienden' is het van belang te weten dat we een ANBI gerelateerde Stichting zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de link van en voor de sponsors.

KvK nummer: 
56988273
RSIN / fiscaalnummer:
8523 91 183 Contact Formulier
Bankrekening:
NL18 RABO 01752.77.664 

Organogram:

De Stichting Biberbunker Oostvoorne werkt alleen met vrijwilligers, dit geldt uiteraard ook voor het bestuur. 

De Stichting Biberbunker Oostvoorne is een aantal jaren terug voortgekomen uit de commissie Biber. Deze commissie, toen nog onder de Historische Vereniging Westvoorne, was ingesteld om het functioneren van de bunker te bevorderen. Na de oprichting van de stichting is er een organogram vastgesteld. De bestaande werkgroepen met de taken van de betrokkenen zijn tegen het licht gehouden en opnieuw vastgesteld.

Naast deze werkgroepen zijn alle vrijwilligers bezig met het in beeld brengen van de kerncollectie van de bunker maar ook met het in kaart brengen van het archief en de bibliotheek van de bunker.

Diverse werkgroepen:

Bestuur

Net als elke andere stichting heeft ook de Biberbunker een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een Public Relations behartiger.  Het bestuur vergadert regelmatig.

De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt:

Voorzitter: C. Geluk
Penningmeester: Mevr. B. Gouman
Secretaris: B.L. Zuidgeest
PR: A.M. v.d. Hoeven
Algemene Zaken: G Huigen

(TD)Technische Dienst

De technische dienst houdt zich bezig met het daadwerkelijke beheer en onderhoud van de bunker. De machines, toiletten, waterpompen, luchtbehandeling zijn allemaal zaken die optimaal moeten functioneren om de bunker te kunnen exploiteren en te tonen en het bijbehorende verhaal te kunnen vertellen.

Voor deze werkzaamheden is de nodige deskundigheid noodzakelijk en de stichting is blij met de aanwezigheid van die kennis bij de vrijwilligers.

Modelbouw

Binnen de stichting is ook een werkgroep Modelbouw actief. Deze groep houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitbouwen van het gebied rond de Biberbunker op een maquette, ten tijde van de oorlogsjaren 40-45. Tevens bouwen zij miniatuur modellen, welke gerelateerd zijn aan het tijdsbeeld van de Biberbunker.

Dit alles vergt heel veel vrije tijd: niet alleen het bouwen van de modellen, maar ook het daarbij behorende onderzoek naar de betreffende periode van de Biberbunker is een belangrijk onderdeel hiervan.

Gidsen

De gidsen houden zich bezig met het rondleiden van de bezoekers tijdens de zomermaanden. In de wintermaanden zijn ze zijdelings betrokken bij het onderhoud van de bunker. Zij moeten mede ideeën vormen die bijdragen aan succesvol exploiteren van de bunker en het optimaal uitdragen van de missie en doelstellingen van de bunker, zoals vermeld in de statuten en het beleidsplan van de Stichting Biberbunker Oostvoorne.

Het verhaal wordt verteld in de rondleiding. De rondleiding duurt ca. 3½ uur en bestaat uit 3 delen:  een buitenverhaal over de Biberbunker in de betreffende stelling, het binnenverhaal over het functioneren van de Biberbunker als commandocentrum van de Luftwaffe met daaraan gekoppeld de rondleiding. Daarna is er pauze en als afsluiting wordt er een film vertoond over een periode, die nogmaals het functioneren van de Biberbunker in een ander daglicht zet.

Al met al een ca. 3½ uur durende expeditie door dit unieke monument in de radarstelling Biber.

De bibliotheek

De Biber beschikt over een eigen bibliotheek, daar waar bijzondere documentatie en boeken over WOII bijeen wordt gehouden. Daarom zijn we ook altijd geïnteresseerd in uitbreiding van onze collectie.

Als bunker accepteren wij dit soort literaire giften van harte. De archivering en bijhouden ervan is een enorm werk en dient nauwkeurig te gebeuren. Menig uur in de wintermaanden gaat er dan ook inzitten en onze archivaris is er zoet mee.