ANBI / Sponsors

 

Sinds 14 januari 2013, de oprichtingsdatum van onze stichting, hebben wij ook de beschikking over een ANBI status.  Via de site van de belastingdienst kunt u nalezen wat dit voor u als sponsor betekent.

De gegevens van de ANBI status behorende bij de Stichting Biberbunker Oostvoorne:

BIJZONDERHEDEN ANBI

Extra aftrek bij culturele ANBI 

Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
▪ Map van der Wilden, Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voorwaarden
Het gaat om een periodieke schenking als:

– De schenking wordt gedaan aan een ANBI.
– U de schenking hebt laten vastleggen.
– U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de organisatie.
– Deze bedragen steeds ­(ongeveer) even hoog zijn.
– U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de organisatie.
– De organisatie u geen tegenprestatie levert voor de ­schenking.

De periodieke schenking stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen schenking meer geeft als uw inkomen daalt, ­bijvoorbeeld omdat u werkloos of ­arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden .


Gegevens

 RSIN / fiscaalnummer 

 8523 91 183

 Beleidsplan

 Ons beleidsplan kunt u vinden onder het tabje documenten

 Beloningsbeleid

 De Stichting kent geen beloningsbeleid en werkt volledig met vrijwilligers.

 Contactgegevens

 P.a. Hoektoren 1
         3233RN Oostvoorne

 Doelstelling

 Missie en doelstelling staan in het beleidsplan

 Bestuurssamenstelling

 Voorzitter:     C. Geluk
 Secretaris:      B. Zuidgeest
 Penningmeester:     mevr. B. Gouman
 Algemene zaken:  G. Huijgen
 Public Relations:    A van der Hoeven

 Financiële verantwoording

 Staat vertaald in de jaarverslagen van de stichting en zijn op aanvraag  opvraagbaar middels de aangegeven contactpersoon. 

 Verslag van uitgeoefende activiteiten

 Diversen

Verder ziet u hieronder diverse mogelijkheden die de bunker is aangegaan in de vormen van sponsoring/ relaties, die mogelijk interessant kunnen zijn.
Ook het laatste jaaroverzicht is voor u als sponsor beschikbaar.

Hierbij valt te denken aan:

  • een geldelijke bijdrage (zie hiervoor ook ons presentatiemateriaal);
  • sponsoring in vorm van materiaal/ materieel;
  • sponsoring van uniforms of ander expositiemateriaal in de bunker ;Aanmelden
    als particulier u aan te melden als ‘vriend’ van de bunker