ANBI / Sponsors

Sinds 14 januari 2013, de oprichtingsdatum van onze stichting, hebben wij ook de beschikking van een ANBI status.  Door gebruik te maken van voorgaande link ziet u de voorwaarden waaraan wij hebben voldaan. Ook via de site van de belastingdienst. kunt u dit nog eens nalezen.

Voor sponsors is deze ANBI interessant vanuit belastingtechnisch perspectief. Kijk voor uw fiscale voordelen door gebruik te maken van bijgaande link

De gegevens van de ANBI status behorende bij de Stichting Biberbunker Oostvoorne:

BIJZONDERHEDEN ANBI

Extra aftrek bij culturele ANBI voor 2016 Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
▪ Map van der Wilden, Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voorwaarden
Het gaat om een periodieke schenking als:

– De schenking wordt gedaan aan een ANBI.
– U de schenking hebt laten vastleggen.
– U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de organisatie.
– Deze bedragen steeds ­(ongeveer) even hoog zijn.
– U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de organisatie.
– De organisatie u geen tegenprestatie levert voor de ­schenking.

De periodieke schenking stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen schenking meer geeft als uw inkomen daalt, ­bijvoorbeeld omdat u werkloos of ­arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden .


Gegevens

 RSIN / fiscaalnummer 

 8523 91 183

 beleidsplan

 

 beloningsbeleid

 De Stichting kent geen beloningbeleid en werkt volledig met vrijwilligers.

 contactgegevens

 zie hiernaast , rechts op de pagina

 doelstelling

 missie en doelstelling staan in het beleidsplan

 bestuurssamenstelling

 voorzitter:     C. Geluk
 secretaris:      B. Zuidgeest
 penningmeester:     mevr. B. Gouman
 Algemene zaken:  G. Huijgen
 Public Relations:    A van der Hoeven

 financiële verantwoording

 staat vertaald in de jaarverslagen van de stichting en zijn naar believen  opvraagbaar middels de aangegeven contactpersoon. 

 verslag van uitgeoefende activiteiten

 diversen

Verder ziet u hieronder diverse mogelijkheden die de bunker is aangegaan in de vormen van sponsoring/ relaties, die mogelijk interessant kunnen zijn.
Ook ons Jaaroverzicht 2015 is voor u als sponsor beschikbaar.

Hierbij valt te denken aan:
een geldelijke bijdrage (zie hiervoor ook ons presentatiemateriaal);
sponsoring in vorm van materiaal/ materieel;
sponsoring van uniforms of ander expositie materiaal in de bunker (zie onder bij tuincentrum Voorne);Aanmelden
als particulier u aan te melden als ‘vriend’ van de bunker