De Stichting Biberbunker Oostvoorne is deze winter hard bezig geweest met de kamer, zoals wij die als origineel verder zullen benoemen als Bereitschaftsraum.
Deze kamer, vroeger bekend als de Jan de Jongekamer, liet altijd heel veel indruk na bij de bezoekers dus rijst de vraag:”waarom ga je die veranderen”?
De reden is de volgende: het materiaal en materieel, hoe bijzonder ook, was niet het eigendom van de bunker maar van dhr. De Jonge, een verzamelaar uit Brabant.

Hoewel wij dhr. De Jonge erkentelijk zijn voor zijn jarenlange kosteloze medewerking, vertaald in het beschikbaar stellen van zijn spullen, blijft het een risico om gebruik te maken van spullen die niet het eigendom van de Stichting zijn. Ofwel: zorg dat je eigen materiaal hebt om te gaan tonen. Uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan

In de wetenschap dat ook al jaren het idee leeft om deze kamer de indeling en uitstraling te gaan geven zoals deze er in de Tweede Wereldoorlog uitzag, was dit de aanleiding om deze winter hier nu echt op door te pakken.

Enthousiaste vrijwilligers hebben de daad bij het woord gevoegd en zijn dus rigoreus aan de slag gegaan met deze kamer waarbij een strakke planning ertoe moest leiden, dat voor het nieuwe rondleidingseizoen (mei 2018) alles weer gereed is.
Een projectmatige aanpak, een inzet van werkgroepjes en het gebruik van de expertise van de vrijwilligers heeft geresulteerd in een nu al uniek resultaat.

Kleine incidentele aanpassingen (aankleden met poppen) is nog lopende maar de kamer is als goed als gereed.