Met deze pagina kunt u zich aanmelden voor onze golfdag, gebruik hiervoor onderstaande contact formulier.
LET WEL:de inschrijving is definitief als u de bijdrage hebt voldaan.
Indien u meewilt werken middels een geldelijke bijdrage aan deze dag, uiteraard verwelkomen wij u graag.
Ons rekeningnummer is NL 18 RABO 0 1752.77.664

Aanmeldformulier golfdag