Met deze pagina kunt u zich aanmelden voor onze golfdag, gebruik hiervoor onderstaande contact formulier.
LET WEL:de inschrijving is definitief als u de bijdrage hebt voldaan.
Indien u meewilt werken middels een geldelijke bijdrage aan deze dag, uiteraard verwelkomen wij u graag.
Ons rekeningnummer is NL 18 RABO 0 1752.77.664

Aanmeldformulier golfdag

Met bijgaande formulier kunt u zich aanmelden. Wij gebruiken uw gegevens alleen maar om terug te kunnen koppelen als om wat voor reden dan ook de aanmelding niet door kan gaan. De gegevens worden niet doorgevoerd en na het evenement/rondleiding ook verder verwijderd.

LET OP: uw inschrijving is pas geldig als u ook betaald hebt !
Wij kunnen / willen de aanmelding uiteraard bevestigen. Dit houdt in dat u naast betalen ook het aanmeldformulier hieronder moet invullen.

Uw betaling kan door overmaken op bovenstaand bankrekeningnummer
Vermeld hierbij : BIBER GOLFDAG – inschrijvingskosten 14-09-2018