VRIJWILLIGERS

De exploitatie van de Biberbunker wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zijn personen, die een groot deel van hun vrije tijd hierin steken of die incidenteel beschikbaar zijn. Uiteraard zijn beiden voor ons heel belangrijk.

 

De Stichting Biberbunker Oostvoorne zal de komende jaren diverse contacten aangaan met externe partijen om de Biberbunker onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Binnen de erfgoedlijn ter bevordering van de  AtlantikWall kennis is de samenwerking reeds gestart. Dit heeft ertoe geleid, dat wij met hun samenwerking een deel van onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

 

 

De inzet van vrijwilligers is zeer belangrijk. U kunt hierbij denken aan technische mensen, die in hun vrije tijd klussen in de Biberbunker, alsmede vrijwilligers die als gids in de zomermaanden onze bezoekers kunnen rondleiden en het verhaal in de context van WOII kunnen vertellen.

Mocht u hieraan mee willen (komen) werken neem even contact op met ons middels ons daarvoor bestemde contactformulier:

 

Onze vrijwilligers vinden daarbij diverse nadere informatie en huisregels over de bunker door gebruik te maken van onderstaande: