Privacybeleid

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Biberbunker te Oostvoorne.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het afhandelen van uw aanvragen of reserveringen

Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, e.d.  Door het doen van een aanvraag of door het maken van een reservering wordt u tijdelijk opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de reserveringing voor u te maken,  en om u service berichten te sturen.

2.3 Het sturen van de nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand.

Het sturen van de nieuwsbrief en anonimiseren uw e-mailadres .In de aanhef zetten wij de e-mailadressen afgedekt.

Direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens. Wij zorgen er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.4 Het beantwoorden van uw vragen of klachten

Vragen in verband met uw reservering, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen.

2.5 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de  website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt sommige gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser.

Gegevens over uw klik- en zoekgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens verwijderen wij direct.

2.6 Onderhoud en optimalisatie website en app

Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude .

2.7 Online gastenboek

Na bezoek aan onze bunker kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle websitebezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in elk geval uw voornaam, en uw woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina.

3. Social Media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube.. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Wij raden u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt.  Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.  Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

6. Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

Alleen indien wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.

7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het bezoek van de site.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. U dient overigens zelf uw gegevens, zoals die zijn opgeslagen, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens .

Indien u onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich dan via de mail bij ons af.

 

25-05-2018