Partners:

Uiteraard heeft de bunker vele partners. Hieronder ziet u een overzicht van al onze contacten:

ERFGOEDTAFELDEELNEMERS  

Bunkerdag
> Atlantikwall Museum Noordwijk

> Engelandvaarders Museum Noordwijk 
> Engelandvaarders Katwijk 
> Bunkers in Wassenaar
St.Atlantikwall Museum Scheveningen 

> Oranjehotel 
> Rijswijk/Overvoorde 
> Atlantikwall Mus. Hoek van Holland 
Fort 1881 

> St. Fort aan den Hoek van Holland 
> Goeree Overflakkee/ De Punt

…. en verder :

St. Europees Erfgoed Atlantikwall 
> RAAP
> Erfgoedhuis 
> Provincie Zuid Holland  
   >
geschiedenis van Zuid Holland

   > Atlantikwall
> Bunkerpictures 
> Bunkersite 
Stelling 33  

> Cruyttoren Hellevoetsluis 
> Historyland Hellevoetsluis
> Bunkerboys Oostvoorne
Strijd om de Maasbruggen

Hiernaast ziet u de links van al onze partners, waarmee wij nauw samenwerken o.a. binnen het Atlantikwall project. Dit is een onderdeel van een van de erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland. Binnen deze erfgoedlijn is een erfgoedtafel, die regelmatig vergaderingen belegt met alle organisaties zoals u die hiernaast ziet aangegeven. Onderlinge kennisuitwisseling en mogelijke subsidieverstrekkingen binnen de erfgoedlijn, biedt de Stichting Biberbunker Oostvoorne extra mogelijkheden voor de toekomst.

Ook de moeite waard om eens ter plekke een  kijkje te gaan nemen bij de deelnemende partijen: 

“HET IS DE MOEITE ZEKER WAARD”

Contact