ANBI / Sponsors

Sponsors zijn voor een vrijwilligersorganisatie van enorm belang. Uiteraard waarderen wij dan ook alle sponsors, financiële ondersteuning of materiële ondersteuning, alles is van belang en voor ons interessant. Dit betekent dat wij de ondersteuning dus zo breed mogelijk bezien, allerlei mogelijkheden zijn er (en bespreekbaar) om ons te ondersteunen, “out of the box” denken en daarbij de mogelijkheden van de Stichting te ondersteunen is een streven.

Sinds 14 januari 2013, de oprichtingsdatum van onze Stichting, hebben wij ook direct de beschikking gekregen over een ANBI status.  Via de site van de belastingdienst kunt u nalezen wat dit voor u als sponsor betekent.

Hieronder vindt u onder de BIJZONDERHEDEN waar u rekening mee moet houden met ANBI status en waar u aan moet voldoen. Onder de GEGEVENS kunt u alles terugvinden, wat hoort bij de ANBI status behorende bij de Stichting Biberbunker Oostvoorne:

BIJZONDERHEDEN ANBI

Extra aftrek bij culturele ANBI 

Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
Map van der Wilden, Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voorwaarden
Het gaat om een periodieke schenking als:

 • De schenking wordt gedaan aan een ANBI.
 • U de schenking hebt laten vastleggen.
 • U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de organisatie.
 • Deze bedragen steeds ­(ongeveer) even hoog zijn.
 • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de organisatie.
 • De organisatie u geen tegenprestatie levert voor de ­schenking.

  De periodieke schenking stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen schenking meer geeft als uw inkomen daalt, ­bijvoorbeeld omdat u werkloos of ­arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden .


GEGEVENS

 RSIN / fiscaalnummer 

 8523 91 183

 Beleidsplan

 Ons beleidsplan kunt u vinden onder het tabje documenten

 Beloningsbeleid

 De Stichting kent geen beloningsbeleid en werkt volledig met vrijwilligers.

 Contactgegevens

 P.a. Hoektoren 1
         3233RN Oostvoorne

 Doelstelling

 Missie en doelstelling staan in het beleidsplan

 Bestuurssamenstelling

 Voorzitter:     C. Geluk
 Secretaris:      B. Zuidgeest
 Penningmeester:     mevr. B. Gouman
 Algemene zaken:  G. Huijgen
 Public Relations:    A van der Hoeven

 Financiële verantwoording

 Staat vertaald in de jaarverslagen van de stichting en zijn op aanvraag  opvraagbaar middels de aangegeven contactpersoon. 

 Verslag van uitgeoefende activiteiten

 Diversen

Verder ziet u hieronder diverse mogelijkheden die de bunker is aangegaan in de vormen van sponsoring/ relaties, die mogelijk interessant kunnen zijn.
Ook het laatste jaaroverzicht is voor u als sponsor beschikbaar.

Hierbij valt te denken aan:

 • een geldelijke bijdrage (zie hiervoor ook ons presentatiemateriaal);
 • sponsoring in vorm van materiaal/ materieel;
 • sponsoring van uniforms of ander expositiemateriaal in de bunker ;Aanmelden
  als particulier u aan te melden als ‘vriend’ van de bunker