Bunker type St L 481 Unterstand für Adcock 

U bevindt zich thans voor de bunker  “Unterstand für Adccok”. Deze bunker werd gebruikt voor radiopeilapparatuur. De rechterzijde van de gassluis was de bedieningsruimte. Hierachter zat de ventilatieruimte met koeling en luchttoevoer. De richting van het radiosignaal (bijvoorbeeld uit een eigen vliegtuig) werd hier gepeild volgens een door een Brit (Adcock) ontwikkeld principe. Op 4 masten rondom de bunker stonden antennes (30m) opgesteld met een Lange golf. Zij begeleiden de vliegtuigen bij het landen in het donker.

Het was onderdeel van het algehele Reichs Flugsicherung . Deze bunker werkte volledige onafhankelijk van de Stelling Biber.
Was wel in de stelling gepositioneerd zodat deze een verhoogd veiligheidsgehalte kreeg.

 

Type
ST L 481
Functiebenaming
Adcock Unterstand
Nummer in Biberstelling
EL 77
Benaming
Adcock
Diktes muren
300cm beton
dak
200 cm beton
Aantal
1

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bunkers bestaande Stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van  radarapparatuur te onderscheppen. 

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwal, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwal was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog in stand gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling in takt gehouden, voornamelijk vanwege de natuur ecologische, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden bewoond door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a. in stand mede middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Voor interesse of volgen van een rondleiding kijk op onze website.
Voor het gehele verhaal van deze Stelling en de bijzondere positie die de Biberbunker heeft gehad tijdens deze donkere dagen van onze vaderlandse geschiedenis verwijzen we u naar de website van de bunker.

Sinds 2017 houdt de Stichting Biberbunker Oostvoorne (ook gezamenlijk met het Zuid-Hollands Landschap) rondleidingen door de gehele Stelling, reden waarom we met ondersteuning van de Provincie en met goedkeuring van het Zuid-Hollands Landschap meerdere bijzondere bunkers, waaronder deze 481 hebben kunnen vrijgraven ter bezichtiging.

Kijk voor informatie en voor de rondleidingen verder op de website www.biberbunker.nl