Bunker type Küver type 424 Seeburgbunker

Deze bunker is de voorganger van de ST type L487 ‘Bertha’ (inmiddels beter bekend als “de Biberbunker”).
In deze Seeburgbunker werd de door de radars opgepikte informatie verzameld en verwerkt. Op grote schermen (Plotterruiten) werd deze informatie weergegeven en afgelezen door de zgn. verkeersleiding.

Deze bunker is door de Stichting Biberbunker Oostvoorne in de maanden september 2015 tot februari 2016 vrijgegraven.

Type                                    
Küvertype 424

Functiebenaming              
Seeburg-bunker
Nummer in Biberstelling
  

EL 13
Benaming
                            

Auswertungsbunker
Diktes
                                   

muur 122cm (bedrijfsruimte), dak 100cmmuur 34 cm dagverblijf , dak 50cm
Aantal                                  
1 / per shift van 8 uur ca. 14 personen

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bunkers bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt  om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van  radarapparatuur te onderscheppen. 

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog in stand gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de stelling in takt gehouden, voornamelijk vanwege de natuur ecologische, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers wordt bewoond door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a. in stand mede middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Voor interesse of volgen van een rondleiding kijk op onze website.
Voor het gehele verhaal van deze Stelling en de bijzondere positie die de Biberbunker heeft gehad tijdens deze donkere dagen van onze vaderlandse geschiedenis verwijzen we u naar de website van de bunker www.biberbunker.nl

Sinds 2017 houdt de Stichting Biberbunker Oostvoorne (ook gezamenlijk met het Zuid-Hollands Landschap) rondleidingen door de gehele stelling. Dit is een reden, waarom we met ondersteuning van de Provincie en met goedkeuring van het Zuid-Hollands Landschap, meerdere bijzondere bunkers, waaronder deze 424 hebben kunnen vrijgraven ter bezichtiging.

Kijk voor informatie en voor de rondleidingen verder op de website.